สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
บริหารคนต้องได้ใจ
2021-03-05 23:06:02
258.83 MB1 วัน1645050itbitmax
มงคลชีวิต ฉบับ "ทางก้าวหน้า" (เหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต 38 ประการ)
2021-03-04 08:29:03
3.73 MB3 วัน137751Shine007
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 72
2021-02-28 09:15:03
679.87 MB1 สัปดาห์3923730pingbull99
เพลงบทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้เพราะมากครับ พร้อมบทสวดและคำแปล PDF
2021-02-25 11:28:02
6.83 MB1 สัปดาห์241360anat123
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง.torrent
2021-02-22 09:48:03
8.45 GB1 สัปดาห์39825331klayklung2000
หนังสือมโนมยิทธิ หลวงพ่อพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 68 หน้า
2021-02-17 14:54:02
644.11 KB2 สัปดาห์11,351100Seedy
คิริมานนทสูตร - เสียงบรรยายโดย อำรุง เกาไศยานนท์ (ยาขนานเอกรักษาใจ ยามเจ็บป่วย)
2021-02-16 12:33:02
130.03 MB2 สัปดาห์240361kmod
วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา หลวงพ่อชา สุภัทโท
2021-02-16 02:28:02
63.79 MB2 สัปดาห์1817100kmod
คู่มือชาวพุทธ เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ] 103 หน้า
2021-02-14 09:01:02
1.96 MB3 สัปดาห์11,194110Seedy
วิธีฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์
2021-02-11 20:53:03
1.51 MB3 สัปดาห์1795140profess79
อินทรีย์ ๕
2021-02-11 20:04:02
523.89 KB3 สัปดาห์139870profess79
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น แนวทางการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา.mp4
2021-02-11 16:53:03
262.47 MB3 สัปดาห์158631Seedy
การเจริญสติวิปัสสนา หนังสือธรรมะ (ไทย PDF)
2021-02-11 07:13:02
2.09 MB3 สัปดาห์135180mail05
กฎแห่งธรรม
2021-02-07 05:06:02
3.87 MB1 เดือน137120profess79
สัลเลขธรรม
2021-02-06 21:22:02
601.53 KB1 เดือน131020profess79
แนวทางปฏิบัติธรรม
2021-02-05 07:37:02
7.05 MB1 เดือน174750profess79
แนวทางปฏิบัติธรรม ๒
2021-02-05 07:27:02
8.40 MB1 เดือน176550profess79
ทางพ้นทุกข์ ฉบับปรับปรุง
2021-02-05 07:11:03
1.46 MB1 เดือน156050profess79
สติปัญญา
2021-02-05 07:00:08
3.13 MB1 เดือน154930profess79
อริยมรรค8
2021-02-05 06:50:03
3.39 MB1 เดือน174550profess79
ปัญญาญาณ
2021-02-05 06:40:02
1.49 MB1 เดือน171740profess79
สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน
2021-02-05 06:19:02
1.91 MB1 เดือน152240profess79
บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค
2021-02-05 05:27:02
516.32 KB1 เดือน168140profess79
มรรค
2021-02-05 05:16:02
620.48 KB1 เดือน184640profess79
ความเข้าใจเรื่องกรรม
2021-02-05 01:24:02
9.56 MB1 เดือน147150profess79
อานาปานสติ
2021-02-04 04:19:02
1.54 MB1 เดือน160630profess79
มองมุมวิปัสสนา
2021-02-04 04:08:03
1.66 MB1 เดือน166950profess79
กายคตาสติ
2021-02-03 23:36:02
1.78 MB1 เดือน143950profess79
การพัฒนาอินทรียสังวร
2021-02-03 23:25:02
2.55 MB1 เดือน126540profess79
ทางสู่ธรรม
2021-02-03 23:04:02
1.07 MB1 เดือน147640profess79
มรณสติในพระไตรปิฎก
2021-02-03 22:53:03
1.46 MB1 เดือน131260profess79
มหาสติปัฏฐานสูตร แปล
2021-02-03 14:07:02
841.36 KB1 เดือน148070profess79
โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕
2021-02-03 11:13:02
1.56 MB1 เดือน150550profess79
อนุปุพพิกถา
2021-02-02 23:36:02
4.15 MB1 เดือน120760profess79
ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร
2021-02-02 12:16:03
441.83 KB1 เดือน155940profess79
ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
2021-02-02 11:57:03
4.14 MB1 เดือน187550profess79
เอกายนมรรค
2021-02-02 11:36:02
858.48 KB1 เดือน163530profess79
สวดธรรม - สาธยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2021-02-02 04:36:02
1.45 MB1 เดือน122330profess79
โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔
2021-02-02 04:22:02
6.70 MB1 เดือน137841profess79
เครื่องมือพัฒนาจิต
2021-02-02 03:40:02
1.66 MB1 เดือน144151profess79
โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
2021-02-02 02:21:02
19.65 MB1 เดือน134240profess79
รู้จักเทวดา
2021-02-02 01:37:03
23.41 MB1 เดือน169930profess79
คุณพระรัตนตรัย
2021-02-01 11:00:03
1.63 MB1 เดือน133620profess79
รู้กฎ แจ้งธรรม
2021-02-01 09:13:02
9.70 MB1 เดือน143450profess79
วิปัสสนาเบื้องต้น
2021-01-31 01:02:03
5.23 MB1 เดือน11,10770profess79
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
2021-01-30 05:30:02
5.23 MB1 เดือน150550profess79
ฝึกดูจิต ; หลวงปู่ชา สุภัทโท
2021-01-27 04:54:02
24.91 MB1 เดือน162451Tl20PiCANA
วิธีการตามรู้ลมหายใจโดยไม่บริกรรม
2021-01-22 13:00:02
10.09 MB1 เดือน11,37341Seedy
หนังสือ การปฎิบัติทางจิต
2021-01-20 04:31:02
2.03 MB1 เดือน150960holyofbella
ธรรมะ - จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-01-19 20:30:02
332.34 MB1 เดือน98412jahkung