สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ธรรมะกับการปฏิบัติธรรม
2021-07-29 19:52:02
1.71 MB8 นาที1010kumpeesristop
ตามรอยธรรม มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
2021-07-29 16:39:02
7.97 MB3 ชั่วโมง1007country11
วินัยชาวพุทธ The Buddhist's Discipline (THAI-ENG)
2021-07-29 14:41:02
345.92 KB5 ชั่วโมง137130country11
แบ่งปัน หนังสือพร้อมคลิปเสียง "พุทธวจน" มีทั้งหมด 9 เรื่อง
2021-07-29 03:26:02
2.03 GB16 ชั่วโมง12,088153mahajakcon
วินัย เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
2021-07-28 15:12:02
185.98 KB1 วัน1120581country11
พระพุทธเจ้าสอนอะไร
2021-07-28 15:07:02
633.46 KB1 วัน1128250country11
หนังสือทิพยอำนาจ
2021-07-27 13:10:02
2.52 MB2 วัน1631131profess79
อยู่อย่างไรกับความเครียด
2021-07-26 17:16:02
11.64 MB3 วัน193100Blue_Surf
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-07-25 04:49:02
5.06 MB4 วัน163791profess79
วิธีระงับความฟุ้งซ่าน หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 20:05:03
113.71 MB2 สัปดาห์1180131omaki088
การฝึกใจไม่ให้คิดมาก หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 19:59:02
49.01 MB2 สัปดาห์1185101omaki088
รู้จักทุกข์ของชีวิต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
2021-07-13 19:54:02
71.86 MB2 สัปดาห์114871omaki088
รายการพระเครื่องเมืองสยาม
2021-07-11 15:26:02
1.69 GB2 สัปดาห์5039050a03012514
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้า
2021-07-09 14:59:02
358.20 MB2 สัปดาห์18350Blue_Surf
บทภาวนาเวลาป่วยไข้ไม่สบาย
2021-07-09 14:49:02
17.85 MB2 สัปดาห์116780Blue_Surf
รวมคำสอน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี
2021-07-08 00:51:02
3.96 MB3 สัปดาห์137541Seedy
กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติฉบับคัดลอก โดย หลวงพ่อจรัญ
2021-07-07 22:01:02
48.59 MB3 สัปดาห์124150giftzy
เสียงบรรยาย ประวัติบุคคลครั้นพุทธกาล อสีติมหาสาวก มหาสาวิกาและคาถาธรรมบท (mp3)
2021-07-05 01:30:03
1.06 GB3 สัปดาห์34271706Seedy
คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับสมบรูณ์ โดยพระพุทธโฆสเถระ
2021-07-05 01:04:02
19.62 MB3 สัปดาห์17,129120Seedy
พระไตรปิฎกเสียงอ่าน
2021-07-05 00:49:02
79.25 MB3 สัปดาห์1036506tonimo1982
ลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 89
2021-06-24 12:53:02
666.63 MB1 เดือน353020pingbull99
รวมเสียงสวดมนต์ บาลี แปลไทย
2021-06-22 21:17:02
19.09 MB1 เดือน91,59960Seedy
เสียงอ่านธรรมนิยายชุด สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ครบชุด 6 เรื่อง ธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของหลวงพ่อจรัญ จิตธมฺโม   
2021-06-17 23:08:02
8.45 GB1 เดือน39878971Seedy
ตามรอยธรรมย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
2021-06-16 13:00:03
5.25 MB1 เดือน150760profess79
เสียงอ่าน พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาว อนาลโย 26 กัณฑ์ (ต้นฉบับ)
2021-06-10 23:53:02
394.11 MB1 เดือน3161441tonimo1982
ดีวีดี บทสวดมนต์และประวิติพระ อริยสงฆ์
2021-06-08 23:32:02
8.43 GB1 เดือน69510kj_kung
การกำหนดเวทนา โดยหลวงพ่อ จรัญ จรรยารักษ์ ฉายา ฐิตธมฺโม (แก้ไข)
2021-06-07 02:35:33
251.09 MB1 เดือน1223750kj_kung
3 ก้าวย่างอย่างพุทธะ - พุทธวจน
2021-06-06 18:40:03
18.07 MB1 เดือน117950chanuchanu
2 คุู่มือโสดาบัน - พุทธวจน
2021-06-06 18:34:02
14.13 MB1 เดือน120350chanuchanu
1 ตามรอยธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:28:02
18.41 MB1 เดือน116350chanuchanu
10 สาธยายธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:23:02
16.40 MB1 เดือน116140chanuchanu
9 ปฐมธรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:18:02
19.43 MB1 เดือน115460chanuchanu
8 อินทรียสังวร - พุทธวจน
2021-06-06 18:12:33
16.31 MB1 เดือน115850chanuchanu
5 กรรม - พุทธวจน
2021-06-06 18:01:02
14.72 MB1 เดือน116550chanuchanu
4 มรรควิธีที่ง่าย - พุทธวจน
2021-06-06 17:55:02
17.24 MB1 เดือน115870chanuchanu
7 ฆราวาสชั้นเลิศ - พุทธวจน
2021-06-06 17:44:33
20.39 MB1 เดือน116950chanuchanu
6 อานาปานสติ - พุทธวจน
2021-06-06 17:39:18
27.43 MB1 เดือน120570chanuchanu
รวมเรื่องเล่า, กฎแห่งกรรม, นิทานธรรม, นิทานชาวบ้าน ให้คติสอนใจโดย อาจารย์ยอด เมืองระยอง ชุดที่ 1
2021-06-05 14:43:17
686.08 MB1 เดือน2174431PTFE
คาถาขุนพันธ์
2021-06-04 02:47:02
185.36 KB1 เดือน193750suttavat
พระคาถาชินบัญชร ในรูปแบบคาราโอเกะ
2021-06-04 00:16:03
30.61 MB1 เดือน112412prasert402
ธรรมะบรรยาย_ป.อ.ปยุตโต ชุด จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-06-02 19:52:02
552.59 MB2 เดือน730803Seedy
ประวัติ และปฏิปทา "หลวงปู่หลุย จันทสาโร" MP3
2021-06-01 11:07:02
1.62 GB2 เดือน307640OOgosite
ชีวประวัติ "พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) MP3
2021-06-01 10:28:02
1.60 GB2 เดือน559860OOgosite
ประวัติและปฏิปทา พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) MP3
2021-05-30 17:33:03
113.47 MB2 เดือน16130OOgosite
ธรรมะคีตะ เรื่อง สุภาภิกษุณี (พระเถรีผู้แกร่งกล้า) MP3
2021-05-30 17:16:02
116.57 MB2 เดือน13821OOgosite
การทำสมาธิเบื้องต้นจนถึงสมาธิขั้นสูง โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เข้าใจง่าย (ไฟล์เสียง)
2021-05-28 08:05:03
13.38 MB2 เดือน41,96331ingnusuka
กรรมฐานสำหรับชาวบ้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
2021-05-28 01:02:03
144.25 MB2 เดือน2831341assassin1975
รวมเสียงธรรม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
2021-05-28 00:57:02
3.67 GB2 เดือน1,16315061assassin1975
เสียงพระคาถาเงินล้าน 108 จบ นำสวดโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
2021-05-26 08:32:02
106.32 MB2 เดือน379530pingbull99
เพลงพระคาถาชินบัญชร.mp4
2021-05-25 17:42:02
76.37 MB2 เดือน156450njitniyom