สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
2021-01-30 05:30:02
5.23 MB5 เดือน154300profess79
ฝึกดูจิต ; หลวงปู่ชา สุภัทโท
2021-01-27 04:54:02
24.91 MB5 เดือน193320Tl20PiCANA
วิธีการตามรู้ลมหายใจโดยไม่บริกรรม
2021-01-22 13:00:02
10.09 MB5 เดือน11,43820Seedy
หนังสือ การปฎิบัติทางจิต
2021-01-20 04:31:02
2.03 MB5 เดือน157810holyofbella
ธรรมะ - จากอินเดียสู่เอเชีย
2021-01-19 20:30:02
332.34 MB5 เดือน99400jahkung
ทศชาติชาดก
2021-01-17 17:34:59
32.31 MB5 เดือน115310profess79
ธรรมบรรยายหลวงพ่อจรัญ แผ่นที่2 การบริจาคทาน
2021-01-17 03:37:03
277.75 MB5 เดือน1223700tomrichie
รวมคําสอน พระอริยสงฆ์ ธรรมะ พุทธศาสนา (แก้ใหม่อัพไม่ผ่าน)
2021-01-16 15:30:03
85.16 GB5 เดือน1,9958300arthit.28
หนังสือพุทธมนต์(แปล).pdf
2021-01-15 05:10:03
9.79 MB5 เดือน193111profess79
กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป.pdf
2021-01-15 04:38:02
18.64 MB5 เดือน138400profess79
คติธรรมจากสามก๊ก.pdf
2021-01-15 04:27:02
60.49 MB5 เดือน181200profess79
กฏแห่งกรรมเล่มที่๗.pdf
2021-01-15 04:17:02
1.93 MB5 เดือน121100profess79
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก พระคาถาชินบัญชร พาหุง มหากาฯ
2021-01-15 03:39:02
5.06 MB5 เดือน148310profess79
สามีไม่ดี_แก้ที่ภรรยา_ภรรยาไม่ดี_แก้ที่สามี.pdf
2021-01-14 23:07:03
2.20 MB5 เดือน152300profess79
บทพุทธมนต์แดนพุทธภูมิ-อินเดีย-เนปาล_ฉบับตามรอยบาทพระศาสดา.pdf
2021-01-10 11:07:02
3.75 MB5 เดือน143611profess79
ธรรมะ-หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติ
2021-01-09 04:15:02
614.05 MB5 เดือน4315510jahkung
พระคาถามหาจักรพรรดิ หนังสือใครจะใหญ่เกินกรรม บทอธิฐาน(jpg) มีไฟล์ MP3+MP4 เสียงสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
2021-01-02 18:59:03
599.91 MB6 เดือน10344311lotusbudth
อริยสัจในปฏิจจสมุปบาท.pdf
2021-01-02 17:29:02
1.41 MB6 เดือน154300profess79
สูตรเว่ยหล่างและคำสอนฮวงโป
2020-12-31 11:07:02
529.43 MB6 เดือน119001นายอังคาร
จิตตภาวนา โดย พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
2020-12-30 17:06:03
1.16 MB6 เดือน137810boy23
วิปัสสนาระบบลัดสั้น.pdf
2020-12-30 07:25:02
2.45 MB6 เดือน197710profess79
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 11
2020-12-28 16:02:59
376.58 MB6 เดือน124400rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 12
2020-12-28 16:02:54
344.26 MB6 เดือน124000rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 13
2020-12-28 16:02:48
373.61 MB6 เดือน124100rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 14
2020-12-28 16:02:42
359.64 MB6 เดือน124200rainam
ธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ นอกสถานที่ DVD 15
2020-12-28 16:02:32
351.05 MB6 เดือน144600rainam
เทคนิควิธีการ ฝึกพลังลมปราณ เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัย
2020-12-25 21:20:03
7.93 MB6 เดือน22,48420Seedy
รวมพระคาถาอาคม
2020-12-25 02:04:02
1.01 MB6 เดือน413,54940Seedy
เสียงอ่านหนังสือ 80 พระอรหันต์ อ่านโดยอาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต[MP3]
2020-12-20 05:28:02
2.93 GB6 เดือน1232,63921[email protected]
บทสวดทำวัตรเช้า แปล [mp4]
2020-12-17 03:16:02
604.40 MB6 เดือน347010Cadel
เด็กสลัมสู่มหาเศรษฐี ด้วยวิธีแห่งบุญ เผยเคล็ดลับการเป็นมหาเศรษฐีที่ทุกคนไม่ควรพลาด -- (เจ้าของ หจก. เนเจอร์กิฟ)
2020-12-15 06:31:02
4.84 MB6 เดือน12,17610Hipower18nano
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมและฉบับประมวลศัพท์
2020-12-15 04:38:03
6.70 MB6 เดือน268500xiaohu007
ประวัติหลวงปู่แหวน (PDF)
2020-12-13 07:22:02
18.82 MB6 เดือน132300plustazzy
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 87
2020-12-13 00:21:02
666.75 MB6 เดือน284410pingbull99
วิธีแก้กรรม
2020-12-05 06:53:03
2.08 MB7 เดือน131220profess79
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา
2020-12-05 00:00:03
915.55 KB7 เดือน121100berzerkger
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ สวนสันติธรรม แผ่นที่ 63
2020-12-01 03:26:02
342.70 MB7 เดือน2520710pingbull99
คู่มือโสดาบัน
2020-11-28 02:35:02
4.57 MB7 เดือน180011pmamapapa
ปฏิบัติภาวนา เพื่ออะไร
2020-11-22 17:20:03
2.12 MB7 เดือน157110brokensword
ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]
2020-11-22 15:00:03
493.92 KB7 เดือน138810nithiporn
[mp3]จาริกบุญ จารึกธรรม - พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
2020-11-20 13:59:02
159.81 MB7 เดือน1012620dezember123
วิธีลด"ความอยากได้อยากมี" ในใจตน กับท่าน ว วชิรเมธี
2020-11-17 14:07:02
124.28 MB7 เดือน140300Seedy
"คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ (MP3)
2020-11-15 01:06:02
1,022.64 MB7 เดือน131,15820Seedy
[MP3]-เพลงพุทธประวัติ" โดย เพลิน พรหมแดน ตั้งแต่ประสูติจนถึงนิพพาน
2020-11-12 15:41:02
459.66 MB8 เดือน8774900Moomoo_Picjer
9 สิ่งมงคลสำหรับชีวิต
2020-11-09 15:58:02
42.46 KB8 เดือน128800nithiporn
เสียงธรรมะบรรยาย เรื่อง กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
2020-11-07 11:47:02
215.17 MB8 เดือน1849610Seedy
แสงสว่างของชีวิต [มรดกธรรม (ปัญญานันทภิกขุ)]
2020-11-04 01:09:02
538.73 MB8 เดือน1114400tator1208
หลวงพ่อชา นอกเหตุเหนือผล
2020-10-29 03:26:02
37.99 MB8 เดือน147000doraemee2000
กรรมฐาน ๔๐ .MP3
2020-10-28 02:56:02
221.46 MB8 เดือน1881120Seedy
เสียงฝึกสมาธิแสงสว่าง โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ สมาธิดอกไม้ ฝึกแผ่เมตตา เสียงนำโดย โจโฉ (mp3-mp4)
2020-10-26 21:51:03
103.09 MB8 เดือน41,09510lotusbudth