สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
มยผ 1301 1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
2021-07-29 09:07:02
4.53 MB2 เดือน111030juinoi
มยผ 1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์
2021-07-29 08:55:02
2.00 MB2 เดือน112230juinoi
มยผ. 8201-52 ถึง มยผ. 8212 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย ชุดที่ 2 ชุดมาตรฐานการทดสอบ
2020-06-22 14:01:02
18.78 MB1 ปี130000juinoi
มยผ. 8111 - 52 ถึง มยผ. 8138 - 52 มาตรฐานว่าด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย ชุดที่ 3 ชุดมาตรฐานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์
2020-06-22 12:44:02
36.33 MB1 ปี128500juinoi
Power Generation
2020-05-30 05:00:02
7.49 MB1 ปี3446600juinoi
Standard Handbook of Engineering Calculations
2020-05-21 02:24:02
18.80 MB1 ปี881501juinoi
HVAC Systems Design Handbook
2020-05-12 03:07:02
6.16 MB1 ปี2264910juinoi
Practical Foundation Engineering Handbook
2020-05-10 03:13:02
29.38 MB1 ปี2045000juinoi
มยผ. 1101-52 ถึง 1106-52 มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงาน
2020-04-22 22:56:02
18.99 MB1 ปี132700juinoi
มยผ. 1221-51 ถึง 1227-51 มาตรฐานการทดสอบไม้
2020-04-04 22:49:02
10.40 MB1 ปี127700juinoi
มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
2020-02-10 17:07:02
18.73 MB1 ปี166200juinoi
มยผ. 1901-51 มาตรฐานปฏิบัติในการซ่อมแซมคอนกรีต
2020-01-10 03:10:02
6.99 MB1 ปี149000juinoi
มยผ. 3501-51 มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา
2020-01-10 01:00:02
14.67 MB1 ปี199500juinoi
มยผ. 701-2553 มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
2020-01-09 20:57:02
271.94 KB1 ปี193700juinoi
มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป.
2020-01-09 19:21:02
6.49 MB1 ปี11,99200juinoi
มยผ. 4501-51 มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป.
2020-01-09 07:12:02
8.23 MB1 ปี11,09000juinoi
Kobelco Welding Handbook
2019-10-12 17:43:02
110.58 MB2 ปี412900juinoi
มยผ. 8301 มาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ
2019-08-19 08:55:02
3.17 MB2 ปี121401juinoi
มยผ 1303-57 มาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
2019-08-19 08:49:02
8.46 MB2 ปี116000juinoi
มยผ 1303-57 คู่มือปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
2019-07-23 12:44:02
6.76 MB2 ปี115000juinoi
Damm Design
2019-04-23 15:07:02
20.10 MB2 ปี125500juinoi