สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
ตามรอยธรรมย้ำรอยครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
2021-06-16 13:00:03
5.25 MB1 สัปดาห์145450profess79
สอนเด็กอย่างไรไม่ให้สูบบุหรี่[pdf]
2021-04-15 17:23:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
2.15 MB2 เดือน144710profess79
ไร่นาสวนผสม[pdf]
2021-04-13 01:17:03 พ็อกเก็ตบุ๊ค
58.08 MB2 เดือน13,95960profess79
ไดอารี่ภาษาอังกฤษวันละคำ by vivian
2021-03-05 11:29:49
11.04 MB3 เดือน11,20550profess79
วิธีฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์
2021-02-11 20:53:03
1.51 MB4 เดือน191410profess79
อินทรีย์ ๕
2021-02-11 20:04:02
523.89 KB4 เดือน144410profess79
FMFY Magazine May 2015.pdf
2021-02-10 21:45:03 นิตยสารบันเทิง
15.56 MB4 เดือน161920profess79
กฎแห่งธรรม
2021-02-07 05:06:02
3.87 MB4 เดือน139510profess79
สัลเลขธรรม
2021-02-06 21:22:02
601.53 KB4 เดือน134210profess79
แนวทางปฏิบัติธรรม
2021-02-05 07:37:02
7.05 MB5 เดือน181820profess79
แนวทางปฏิบัติธรรม ๒
2021-02-05 07:27:02
8.40 MB5 เดือน182120profess79
ทางพ้นทุกข์ ฉบับปรับปรุง
2021-02-05 07:11:03
1.46 MB5 เดือน162320profess79
สติปัญญา
2021-02-05 07:00:08
3.13 MB5 เดือน161920profess79
อริยมรรค8
2021-02-05 06:50:03
3.39 MB5 เดือน180620profess79
ปัญญาญาณ
2021-02-05 06:40:02
1.49 MB5 เดือน177420profess79
สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน
2021-02-05 06:19:02
1.91 MB5 เดือน156010profess79
บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค
2021-02-05 05:27:02
516.32 KB5 เดือน172610profess79
มรรค
2021-02-05 05:16:02
620.48 KB5 เดือน190210profess79
ความเข้าใจเรื่องกรรม
2021-02-05 01:24:02
9.56 MB5 เดือน151710profess79
อานาปานสติ
2021-02-04 04:19:02
1.54 MB5 เดือน169210profess79
มองมุมวิปัสสนา
2021-02-04 04:08:03
1.66 MB5 เดือน172620profess79
กายคตาสติ
2021-02-03 23:36:02
1.78 MB5 เดือน151210profess79
การพัฒนาอินทรียสังวร
2021-02-03 23:25:02
2.55 MB5 เดือน128400profess79
ทางสู่ธรรม
2021-02-03 23:04:02
1.07 MB5 เดือน151220profess79
มรณสติในพระไตรปิฎก
2021-02-03 22:53:03
1.46 MB5 เดือน142810profess79
มหาสติปัฏฐานสูตร แปล
2021-02-03 14:07:02
841.36 KB5 เดือน153110profess79
โพธิปักขิยธรรม ๓ : อินทรีย์ ๕ พละ ๕
2021-02-03 11:13:02
1.56 MB5 เดือน154410profess79
อนุปุพพิกถา
2021-02-02 23:36:02
4.15 MB5 เดือน122900profess79
ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร
2021-02-02 12:16:03
441.83 KB5 เดือน159810profess79
ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
2021-02-02 11:57:03
4.14 MB5 เดือน194320profess79
เอกายนมรรค
2021-02-02 11:36:02
858.48 KB5 เดือน165400profess79
สวดธรรม - สาธยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2021-02-02 04:36:02
1.45 MB5 เดือน126310profess79
โพธิปักขิยธรรม ๑ : สติปัฏฐาน ๔
2021-02-02 04:22:02
6.70 MB5 เดือน141800profess79
เครื่องมือพัฒนาจิต
2021-02-02 03:40:02
1.66 MB5 เดือน148320profess79
โพธิปักขิยธรรม ๒ : สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
2021-02-02 02:21:02
19.65 MB5 เดือน136700profess79
รู้จักเทวดา
2021-02-02 01:37:03
23.41 MB5 เดือน179610profess79
คุณพระรัตนตรัย
2021-02-01 11:00:03
1.63 MB5 เดือน135000profess79
รู้กฎ แจ้งธรรม
2021-02-01 09:13:02
9.70 MB5 เดือน144700profess79
วิปัสสนาเบื้องต้น
2021-01-31 01:02:03
5.23 MB5 เดือน11,17410profess79
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
2021-01-30 05:30:02
5.23 MB5 เดือน154300profess79
สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย.pdf
2021-01-20 11:25:02
2.12 MB5 เดือน16,68640profess79
สูตรอาหารอีสาน.pdf
2021-01-17 23:29:02
17.40 MB5 เดือน14,76160profess79
การปลูกมะยงชิด มะปรางหวาน
2021-01-17 21:20:02
749.01 KB5 เดือน11,18120profess79
ทศชาติชาดก
2021-01-17 17:34:59
32.31 MB5 เดือน115310profess79
บทความวิทยาศาสตร์น่ารู้-2556
2021-01-17 09:44:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
32.98 MB5 เดือน11,00710profess79
การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำ.pdf
2021-01-16 02:50:02 พ็อกเก็ตบุ๊ค
371.94 KB5 เดือน12,35410profess79
หนังสือพุทธมนต์(แปล).pdf
2021-01-15 05:10:03
9.79 MB5 เดือน193111profess79
กรรมบันดาลชีวิตให้เป็นไป.pdf
2021-01-15 04:38:02
18.64 MB5 เดือน138400profess79
คติธรรมจากสามก๊ก.pdf
2021-01-15 04:27:02
60.49 MB5 เดือน181200profess79
กฏแห่งกรรมเล่มที่๗.pdf
2021-01-15 04:17:02
1.93 MB5 เดือน121100profess79